La Palma industrial: abans del turismo.

Tot el  que queda dels vestigis de la industria a Palma són uns pocs  i no son protegits ni conservats. Només están protegits per la llei de Patrimoni històric de les Illes Balears els edificis del ferrocarril de la Plaça Espanya.                                                                                 La fábrica de Can Ribas restaurat  en part com espai de serveis socials, la fàbrica de calçats Gorila avui en mans privats. El centre de Flassaders, la petrolera en el Molinar, s’excorxador i els edificis de la Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) son part d’aquest patrimoni que te un cert grau de conservació i catalogació.

Arca  ha demanat  a l’Ajuntament de Palma la catalogació, amb la finalitat de protegir, una serie de construccions entre d’altres: edifici Asai, edifici de calçats Salom i Gorila, el pont ferroviari Palma – Llucmajor

Diari de Mallorca.

14.05.2017

Autor: historiacontemporaniauib

Profesor de Historia de la UIB

%d bloggers like this: