Portada

Aquest és el web del CEDOC dedicat al tractament del Patrimoni Cultural als mitjans de comunicació escrits.

En aquesta pàgina hi trobareu les notícies més recents que es tracten gairebé a diari a la premsa i que fan referència a la realitat i a la problemàtica en què, sovint, es veuen sotmesos els diferents elements que conformen el Patrimoni Cultural de les Illes Balears.

Tanmateix, es farà un seguiment d’aquelles iniciatives turístiques derivades del Patrimoni Cultural a les Illes, si bé el turisme cultural pot resultar una gran eina per posar en valor el Patrimoni, fomentar el coneixement i la divulgació de la cultura i conservar els elements patrimonials, tot plegat, d’una forma rentable.

D’altra banda i atesa la seva rellevància, en aquest web també podreu trobar una base de dades amb un recull de les notícies sobre les reivindicacions constants per part de la societat pel que fa a la cultura i al patrimoni de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Durant el curs 2015-2016, la responsable de la web és Sonia Ibáñez Alemany, alumna en pràctiques del Màster en Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió

Per accedir als continguts compresos entre 2010i 2012, elbaorats pel també alumnes en pràctiques Elisabet Satorra, Isabel Vidal i Gabriel Mayol, heu d’entrar als arxius.

Tutors: Sebastià Serra – Antoni Marimon